Ruimte voor de Nieuwe Akker

BO Akkerbouw

Er zijn verschillende maatschappelijke discussies rondom de agrarische sector gaande en de boerenprotesten hebben een beeld achtergelaten van boze boeren die niet mee willen denken over oplossingen voor gezamenlijke problemen. Maar de akkerbouwsector heeft juist de oplossingen voor de toekomst: duurzaam, innovatief en plantaardig. En dat allemaal in Nederland. De bijdrage, het belang én de potentie van akkerbouw zijn onderbelicht. Draagvlak voor de sector is belangrijk, omdat de ruimte in Nederland schaars is. En een deel van die schaarse ruimte is nodig voor onze akkerbouw.

De akkerbouw maakt het!

In de campagne laten we zien hoe veelzijdig de Nederlandse akkerbouw is. Want naast voedingsmiddelen zoals aardappelen, graan en suikerbieten, worden ook veel duurzame plantaardige producten gemaakt van de producten van de Nederlandse akker. Van bouwmaterialen tot eiwitpoeder.

De akkerbouw heeft oplossingen voor de problemen van nu en van de toekomst. We tonen de veelzijdigheid van de sector en laten zien dat deze met zijn tijd meegaat op het gebied van verduurzaming en innovatie. Zonder dat we daarbij de klassieke, nostalgische gevoelens verliezen van het prachtige Nederlandse landschap, waar de akkerbouw een belangrijke rol in speelt.

Jaarronde campagne

Het hele jaar door tonen we de veelzijdigheid, duurzaamheid en innovatie op de Nederlandse akker.
Zo laten we in video’s en op schermen in heel Nederland zien wat er per seizoen gebeurt op de akker.
Tonen we op internationale vrouwendag dat er steeds meer vrouwelijke agrariërs zijn.
En laten we tijdens een event in Den Haag de ministers en Tweede Kamerleden zien welke duurzame producten er gemaakt worden van materialen van de Nederlandse akker.

Aandacht voor de akkerbouw

Door posts op sociale media, het gebruik van (digitale billboards) en natuurlijk de organisatie van het event weten bestuurders & politici BO Akkerbouw nu goed te vinden. En zij delen de boodschap die BO Akkerbouw wil uitstralen: de akkerbouw maakt het. Ruimte voor de Nieuwe Akker!

Pieter Grinwis (CU) en Faissal Boulakjar (D66) dienden een motie in om meer aandacht te vragen voor biobased bouwmaterialen van de Nederlandse akker.